• 100+

  Countriesurtlary eksport ediň
  we sebitler

 • 2GW +

  Iberişler

 • 500MW +

  Ualyllyk önümçilik kuwwaty

 • 14+

  Yearsyl tejribesi

hakda

Himzen hakda

Professional fotowoltaik ulgam çözgüdi üpjün ediji.

HIMZEN (XIAMEN) TEHNOLOGI COA LTDinnowasiýa, hil we hyzmat düşünjelerine eýerýär we müşderilere iň professional, ygtybarly we tygşytly gurluş dizaýny we umumy çözgütler bilen üpjün edýär.

HIMZEN-iň öz önümçilik bazasy bar we fotowoltaik önümleri gözlemek we ösdürmek, öndürmek we satmak boýunça ýöriteleşendir. Himzen ýerüsti goldaw ulgamlary, karport fotoelektrik ulgamlary, oba hojalygynyň fotoelektrik ulgamlary we üçek fotoelektrik ulgamlary ýaly dürli hünär önümlerini hödürlemegi maksat edinýär. .

Önümiň hilini üpjün etmek üçin kompaniýamyz SGS, ISO, TUV.CE.BV ýaly köp uniwersitetler we üçünji tarap synag institutlary bilen hyzmatdaşlyk edýär.

has giňişleýin gör

Önümler we çözgütler

Ounderüsti gün gurnama ulgamy Ounderüsti gün gurnama ulgamy
Çukurly üçek Gün gurnama ulgamy Çukurly üçek Gün gurnama ulgamy
Tekiz üçek Gün gurnama ulgamy Tekiz üçek Gün gurnama ulgamy
Gün ulaglaryny gurnamak ulgamy Gün ulaglaryny gurnamak ulgamy
Täze Gün gurnama ulgamy Täze Gün gurnama ulgamy
Gün aksessuarlary Gün aksessuarlary

Ounderüsti gün gurnama ulgamy

HIMZEN-iň ýerüsti gün monta System ulgamyna ýerüsti nurbat gün monta system ulgamy, üýşmek monta system ulgamy, post gurnama ulgamy we oba hojalygy ekerançylyk ýerleri gün monta system ulgamy girýär.Müşderileriň dürli amaly ssenarilerine görä iň amatly we tygşytly çözgüt hödürleýäris.

has giňişleýin gör
Gün şöhlesi

Çukurly üçek Gün gurnama ulgamy

HIMZEN-iň çyzylan üçegi gün monta System ulgamy dürli üçek materiallaryna we gurnama talaplaryna uýgunlaşdyrylyp bilner.
Mysal üçin, demir ýol bilen aralaşmaýan üçek monta., Aýnalanan kafel üçekleri ýaly adaty kafel üçekleri üçin amatly we suw geçirmeýän gatlaga zyýan bermez.
Trapezoidal altyn ýa-da gasynlanan metal üçek meýdançalary üçin, demir ýollar bilen aralaşýan üçek dagyny ýa-da relsiz girýän üçek dagyny saýlaň.
Has köp saýlamak üçin dürli çeňňekler we düzediş usullary saýlanyp bilner.

has giňişleýin gör
Kafel üçegi

Tekiz üçek Gün gurnama ulgamy

Tekiz üçekdäki gün monta System ulgamy, üçekdäki dürli ýüklere we üçekden suw geçirmeýän zerurlyklara we ş.m. gurnama çözgütlerini çeýe saýlap biler.Gowşak ýüklenen üçekler üçin “Retikulirlenen Gün” ulgamy gowy wariant.Balastirlenen gurnama ulgamy üçekden izolýasiýa we izolýasiýa zyýan bermeýär.Univershliumumy üçburç ulgamy dürli gurnama talaplaryna laýyklykda çeýe dizaýn edilip bilner.

has giňişleýin gör
Balastirlenen Gün gurnama ulgamy

Gün ulaglaryny gurnamak ulgamy

“Gün Carport” gurnama ulgamymyz doly suw geçirmeýän dizaýn, owadan we amaly.Bizde saýlamak üçin Y, L we T stilleri ýaly dürli sütün ulgamlary bar.Uly täjirçilik gurnamalary üçin hem ulanylyp bilner
öý gurnamalary.

has giňişleýin gör
Suw geçirmeýän gün ulaglary

Täze Gün gurnama ulgamy

Täze Gün gurnama ulgamy, balkona gün gurnama ulgamlaryny, wertikal gün gurnama ulgamyny hödürleýäris.Şeýle hem, müşderileriň isleglerine görä has köp gün energiýasy ulanylyş ssenarileriniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin täze önümleri öndürip bileris.

has giňişleýin gör
Balkon Gün gurnama ulgamlary

Gün aksessuarlary

Öz zawodymyza we 14 ýyllyk önümçilik we satuw tejribesine bil baglap, dürli gün önümleriniň esbaplaryny hödürleýäris.Mysal üçin, kafel üçegi çeňňegi, klip-lok interfeýsi, ýyldyrymdan goraýan her dürli önüm we dürli önümler üçin OEM / ODM hyzmatlary we ş.m.

has giňişleýin gör
Gün aksessuarlary