gün enjamlary

Gün ulaglaryny gurnamak ulgamy

Gün ulaglary - goşa sütün

HZ gün karport goşa sütünli gurnama ulgamy, suw geçirmeýän relsleri we suw geçirmeýän suw kanallaryny ulanýan doly suw geçirmeýän ulag ulgamy.Jübüt sütün dizaýny gurluşda has birmeňzeş güýç paýlanyşyny üpjün edýär.Columneke sütünli awtoulag akabasy bilen deňeşdirilende, binýady azalýar we gurluşygy has amatly edýär.Güýçli materiallary ulanyp, güýçli şemal we güýçli garly ýerlerde hem gurup bolýar. Uly aralyk, tygşytlamak we amatly awtoulag duralgasy bilen dizaýn edilip bilner.

Beýleki :

  • 10 ýyllyk kepillik
  • 25 ýyl hyzmat ömri
  • Gurluş hasaplamasy goldawy
  • Weýran ediji synag goldawy
  • Eltip bermegiň goldawy

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt amaly mysallary

 

5-gün awtoulag duralgasy-goşa sütün

Aýratynlyklary

Doly suw geçirmeýän gurluş

Ulgam suw geçirmeýän demir ýol dizaýnyny kabul edýär we komponent boşluklarynyň arasynda suw geçirmeýän çukurlar hem goşulýar, bu komponent boşluklaryndan aşak düşýän ýagyş suwlaryny ýygnap, ony suw ugrukdyryjy enjamyna akdyryp biler.

Stokary güýç

Polat gurluşy, güýçli gar we güýçli şemallara garşy durmagy aňsatlaşdyrýan awtoulag dökülmesiniň umumy güýjüni üpjün edýär.Demir 4 nokatly düzediş usulyny ulanýar we birikme berk birikmä ýakyn bolup, gurluşy has durnuklaşdyrýar.

Ansat gurnama

Süýşýän demirýoly kabul etmek, gysgyçlary we ahyrky gysgyçlary düzetmek zerurlygyny aradan aýyrýar we gurnamagyň netijeliligini ep-esli ýokarlandyrýar.Honritonzal şöhlesi we demir ýoly ýeňil we gurluşyk üçin amatly alýumin garyndysy bilen bezelendir.

Iki sütün dizaýny

Jübüt sütün dizaýnynda adurnukly gurluş we ýokary güýç, gurluşygy amatly edýär.

gün bagy-pergola
alternatiw energiýa

Technische Daten

Görnüşi Ounder
Gaznasy Sement gaznasy
Gurnama burçy ≥0 °
Panel çarçuwasy Çarçuwaly
Paneliň ugry Gorizontal
Dik
Dizaýn standartlary AS / NZS , GB5009-2012
JIS C8955: 2017
NSCP2010, KBC2016
EN1991, ASCE 7-10
Alýumin dizaýn gollanmasy
Material ülňüler JIS G3106-2008
JIS B1054-1: 2013
ISO 898-1: 2013
GB5237-2008
Poslama garşy standartlar JIS H8641: 2007, JIS H8601: 1999
ASTM B841-18, ASTM-A153
ASNZS 4680
ISO: 9223-2012
Garaşma materialy Q355 、 Q235B (gyzgyn galvanizli)
AL6005-T5 (ýerüsti anodlaşdyrylan)
Berkidiji material poslamaýan polat SUS304 SUS316 SUS410
Garaşsyz reňk Tebigy kümüş
Şeýle hem düzülip bilner (gara)

Size haýsy hyzmatlary hödürläp bileris?

Sales Satuw toparymyz ýeke-täk hyzmat eder, önümleri hödürlär we zerurlyklary habarlaşar.
Technical Tehniki toparymyz, taslama zerurlyklaryňyza görä iň optimal we doly dizaýn eder.
Installation Gurmak tehniki goldawyny berýäris.
Sales Satuwdan soň doly we wagtynda hyzmat edýäris.