Önümler

 • Scer nurbady Gün gurnama ulgamy

  Scer nurbady Gün gurnama ulgamy

  HZ ýerüsti nurbat gün monta system ulgamy, öňünden gurlan ulgam we ýokary güýçli materiallary ulanýar.
  Hat-da ulgamyň umumy howpsuzlygyny üpjün edip, güýçli ýeller we galyň ýygnanmagy bilen iş salyşyp biler.Bu ulgam giň synag aralygy we ýokary sazlaýyş çeýeligi bar we eňňitlerde we tekiz ýerlerde gurnamak üçin ulanylyp bilner.

 • Gün ulaglary - Y çarçuwasy

  Gün ulaglary - Y çarçuwasy

  HZ gün karporty Y çarçuwany gurnamak ulgamy, suw geçirmeýän reňkli polat kafel ulanýan doly suw geçirmeýän ulag ulgamy.Komponentleri düzetmek usuly dürli reňkli polat plitalaryň görnüşine görä saýlanyp bilner.Tutuş ulgamyň esasy çarçuwasy, köp çykdajylary tygşytlamak we awtoulag duralgasyny ýeňilleşdirmek üçin döredilip bilinýän ýokary güýçli materiallary kabul edýär.

 • Balastirlenen Gün racking ulgamy

  Balastirlenen Gün racking ulgamy

  HZ Ballastirlenen Gün racking ulgamy, üçekden suw geçirmeýän gatlaga we üçek izolýasiýasyna zyýan bermeýän, içeri girmeýän gurnama kabul edýär.Bu üçek üçin amatly fotoelektrik rack ulgamy.Balastirlenen gün gurnama ulgamlary arzan we gün modullaryny gurmak aňsat.Ulgam ýerde hem ulanylyp bilner.Tomuň soňraky abatlanylmagynyň zerurlygyny göz öňünde tutup, modulyň berkitme bölegi çişiriji enjam bilen enjamlaşdyrylandyr, şonuň üçin gaty amatly modullary bilkastlaýyn sökmegiň zerurlygy ýok.

 • Kafel üçegi Gün gurnama ulgamy

  Kafel üçegi Gün gurnama ulgamy

  Rels bilen girmeýän üçek

  Ulgam üç bölekden ybarat - ýagny üçege birikdirilen esbaplar - çeňňekler, gün modullaryny goldaýan esbaplar - relsler we gün modullaryny düzetmek üçin enjamlar - gysgyç we ahyrky gysgyç. Dürli çeňňekler bar, köpüsine laýyk gelýär umumy relsler , we köp sanly amaly zerurlyklary kanagatlandyryp biler. Dürli ýük talaplaryna laýyklykda demir ýoly düzetmegiň iki ýoly bar: gapdal düzediş we aşaky düzediş saýlamak üçin.Çeňňek bazasy gurmak üçin çeýe bolmagy üçin köp deşikli dizaýny kabul edýär.

 • Üýşmek Gün gurnama ulgamy

  Üýşmek Gün gurnama ulgamy

  HZ üýşmeleňli gün gurnama ulgamy, öňünden gurlan ulgam.Güýçli H şekilli üýşmeleri we ýeke sütün dizaýnyny ulanyp, gurluşyk amatly.Tutuş ulgam ulgamyň umumy howpsuzlygyny üpjün etmek üçin gaty materiallary ulanýar.Bu ulgam giň synag aralygy we ýokary sazlaýyş çeýeligi bar we eňňitlerde we tekiz ýerlerde gurmak üçin ulanylyp bilner.

123456Indiki>>> Sahypa 1/7