Ounderüsti gün gurnama ulgamy

 • Scer nurbady Gün gurnama ulgamy

  Scer nurbady Gün gurnama ulgamy

  HZ ýerüsti nurbat gün monta system ulgamy, öňünden gurlan ulgam we ýokary güýçli materiallary ulanýar.
  Hat-da ulgamyň umumy howpsuzlygyny üpjün edip, güýçli ýeller we galyň ýygnanmagy bilen iş salyşyp biler.Bu ulgam giň synag aralygy we ýokary sazlaýyş çeýeligi bar we eňňitlerde we tekiz ýerlerde gurnamak üçin ulanylyp bilner.

 • Üýşmek Gün gurnama ulgamy

  Üýşmek Gün gurnama ulgamy

  HZ üýşmeleňli gün gurnama ulgamy, öňünden gurlan ulgam.Güýçli H şekilli üýşmeleri we ýeke sütün dizaýnyny ulanyp, gurluşyk amatly.Tutuş ulgam ulgamyň umumy howpsuzlygyny üpjün etmek üçin gaty materiallary ulanýar.Bu ulgam giň synag aralygy we ýokary sazlaýyş çeýeligi bar we eňňitlerde we tekiz ýerlerde gurmak üçin ulanylyp bilner.

 • Oba hojalygynyň ekerançylyk ýerleri Gün monta System ulgamy

  Oba hojalygynyň ekerançylyk ýerleri Gün monta System ulgamy

  HZ oba hojalygynyň ekerançylyk ýerlerine gün monta system ulgamy ýokary güýçli materiallary ulanýar we uly aralyklara bölünip bilner, bu oba hojalygynyň maşynlarynyň girmegini we çykmagyny aňsatlaşdyrýar we ekerançylyk amallaryny ýeňilleşdirýär.Bu ulgamyň relsleri dik şöhle bilen berk birikdirilip, tutuş ulgamy tutuşlygyna birleşdirýär, titremek meselesini çözýär we ulgamyň umumy durnuklylygyny ep-esli ýokarlandyrýar.

 • Beton esas Gün gurnama ulgamy
 • Gün gurnama ulgamy