gün enjamlary

Gün ulaglaryny gurnamak ulgamy

Gün ulaglary - Y çarçuwasy

HZ gün karporty Y çarçuwany gurnamak ulgamy, suw geçirmeýän reňkli polat kafel ulanýan doly suw geçirmeýän ulag ulgamy.Komponentleri düzetmek usuly dürli reňkli polat plitalaryň görnüşine görä saýlanyp bilner.Tutuş ulgamyň esasy çarçuwasy, köp çykdajylary tygşytlamak we awtoulag duralgasyny ýeňilleşdirmek üçin döredilip bilinýän ýokary güýçli materiallary kabul edýär.

Beýleki :

  • 10 ýyllyk kepillik
  • 25 ýyl hyzmat ömri
  • Gurluş hasaplamasy goldawy
  • Weýran ediji synag goldawy
  • Eltip bermegiň goldawy

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt amaly mysallary

 

5-gün-karport-Y çarçuwasy

Aýratynlyklary

Doly suw geçirmeýän gurluş

Ulgam ajaýyp suw geçirmeýän täsirli reňkli polat kafel dizaýnyny kabul edýär.

Ykdysady we owadan görnüşli

Y şekilli demir gurluşynyň dizaýnyny kabul etmek bilen ulgam estetiki taýdan ýakymly we tygşytly.

Stokary güýç

Polat desgalaryna salgylanyp, awtoulag dökülen umumy güýjüni üpjün edip biler we güýçli gar we güýçli şemallara aňsatlyk bilen çydap biler.

Columneke sütün dizaýny

Columneke sütün Y çarçuwasynyň dizaýny awtoulag duralgasyny we gapyny açmak üçin amatly edýär.

energiýa-pergola
pergola-gün kölegesi

Technische Daten

Görnüşi Ounder
Gaznasy Sement gaznasy
Gurnama burçy ≥0 °
Panel çarçuwasy Çarçuwaly
Paneliň ugry Gorizontal
Dik
Dizaýn standartlary AS / NZS , GB5009-2012
JIS C8955: 2017
NSCP2010, KBC2016
EN1991, ASCE 7-10
Alýumin dizaýn gollanmasy
Material ülňüler JIS G3106-2008
JIS B1054-1: 2013
ISO 898-1: 2013
GB5237-2008
Poslama garşy standartlar JIS H8641: 2007, JIS H8601: 1999
ASTM B841-18, ASTM-A153
ASNZS 4680
ISO: 9223-2012
Garaşma materialy Q355 、 Q235B (gyzgyn galvanizli)
AL6005-T5 (ýerüsti anodlaşdyrylan)
Berkidiji material poslamaýan polat SUS304 SUS316 SUS410
Garaşsyz reňk Tebigy kümüş
Şeýle hem düzülip bilner (gara)

Size haýsy hyzmatlary hödürläp bileris?

Sales Satuw toparymyz ýeke-täk hyzmat eder, önümleri hödürlär we zerurlyklary habarlaşar.
Technical Tehniki toparymyz, taslama zerurlyklaryňyza görä iň optimal we doly dizaýn eder.
Installation Gurmak tehniki goldawyny berýäris.
Sales Satuwdan soň doly we wagtynda hyzmat edýäris.