Täze Gün gurnama ulgamy

  • Balkon Gün gurnama ulgamy

    Balkon Gün gurnama ulgamy

    HZ balkonly gün monta System ulgamy, balkonlarda gün fotoelektrik enjamlaryny oturtmak üçin öňünden gurlan gurnama gurluşydyr.Ulgam binagärlik estetikasyna eýedir we alýumin garyndysyndan we poslamaýan polatdan durýar.Poslama garşylygy ýokary we sökmek aňsat, ony raýat taslamalary üçin amatly edýär.

  • Dik güneş ulgamy