gün gurnamak1

Biz hakda

gün şöhlesi

HIMZEN hakda

Professional fotowoltaik ulgam çözgüdi üpjün ediji.

HIMZEN innowasiýa, hil we hyzmat düşünjelerine eýerýär we müşderilere iň professional, ygtybarly we tygşytly gurluş dizaýny we umumy çözgütler bilen üpjün edýär.

HIMZEN (XIAMEN) TEHNOLOGI COA LTDöz önümçilik bazasy bar we fotoelektrik önümlerini gözlemek we ösdürmek, öndürmek we satmak boýunça ýöriteleşendir. Biziň öz önümçilik bazamyz, metal gaýtadan işleýän zawodymyz, 6 sany ýerüsti üýşmeleň önümçilik liniýalarymyz we 6 C / Z purlin önümçilik liniýalarymyz bar. Önümler ýygnalýar önümlerimiz dünýädäki 100-den gowrak ýurda we sebite satylýar.

HIMZEN, ýerüsti goldaw ulgamlary, karport fotoelektrik ulgamlary, oba hojalygynyň fotoelektrik ulgamlary we üçekdäki fotoelektrik ulgamlary ýaly dürli hünärli önümleri üpjün etmegi maksat edinýär.

Önümiň hilini goramak üçin kompaniýamyz köp uniwersitetler we üçünji tarap synag edaralary bilen hyzmatdaşlyk edýär, mysal üçin SGS, ISO, TUV.CE.BV. Öz zawodymyza bil baglap, belli taslamalar üçin çözgütleri düzüp bileris, ODM we OEM hoş geldiňiz.

Ippingük daşaýan ýurt

HIMZEN-ýük daşamak
CNC-ussahanasy

Wezipe

Jemgyýetiň durnukly ösüşine goşant goşmak üçin uglerodyň bitaraplygyny ýokarlandyrmak üçin tehnologiýa bil baglamak.

Görüş

Müşderilere innowasiýa önümleri we gymmatly hyzmatlar bilen üpjün ediň.

Işgärleriň ösmegi üçin platforma üpjün ediň.

Fotowoltaik pudagy üçin has netijeli çözgütleri hödürläň.

Taryh

◉ 2009 - Baş ofis döredildi we içerki fotoelektrik müşderilerine gaplaýyş materiallaryny we beýleki goldaw önümlerini berip başlady.

◉ 2012 - Metal zawody işe girizildi.

◉ 2013 - Içerki fotoelektrik kompaniýalaryna ýer nurbat önümleri bilen üpjün etmek üçin ýer nurbat zawody açyldy.

◉ 2014 - ISO hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny aldy.

◉ 2015 - Daşary ýurt bazarlaryna girmek üçin Fotowoltaik daşary söwda bölümini döretdi.

◉ 2016 - grounderüsti üýşmeleň önümçilik liniýalarynyň sany 10-a ýetirildi we aýda 80 000 bölek öndürilýär.

◉ 2017 - C / Z purlin önümçilik liniýasy ýylda 10 000 tonna önüm öndürilip başlandy.

◉ 2018 - Awtomatlaşdyryş enjamlarynyň ornaşdyrylmagy, önümçilik kuwwaty aýda 15MW-dan 30MW / aýa çenli ýokarlandy

◉ 2020 - Bazaryň islegine jogap hökmünde önümler doly täzelendi.

22 2022 - Daşary söwda kompaniýasyny taýýarlady we daşary söwda bazaryna doly girdi.

77dc0506-7907-413b-9d92-a26ec01b8956
HIMZEN-tehnologiýa

HIMZEN önümiň innowasiýasyna we ösüşine elmydama uly ähmiýet beripdir we ýokary hilli gözleg we gözleg topary döredipdir. Birnäçe ýokary takyk gaýtadan işleýän enjamlar we doly synag enjamlary bilen enjamlaşdyrylan. Kompaniýanyň özbaşdak ösen önümleri, şol sanda ýer nurbatly fotoelektrik kysmat ulgamlary, patent almak üçin ýüz tutan we berk önümi ýok ediji synaglardan geçen karport ulgamlary, üçek önümleri, oba hojalygy üçin ammarlar we ş.m.

Şahadatnama

 • bolt-duz-test1
 • bolt-duz-test2
 • arassa energiýa
 • örtük galyňlygy
 • ýer nurbat-synag1
 • ýer nurbat-test2
 • gün energiýasy1
 • gün energiýasy2

Laboratoriýalar we enjamlar

 • gün synagy-1
 • gün synagy-2
 • gün synagy-3
 • gün synagy-4
 • gün synagy-5
 • gün synagy-6
 • gün synagy-7
 • gün synagy-8
 • gün synagy-9
 • gün synagy-10
 • gün synagy-11
 • gün synagy-12
 • gün synagy-13
 • gün synagy-14